Kültürel Gecikme Nedir? 

Bir toplumda değerler ve kültürel anlamda ki değişimler toplumun kabul etme hızı ile birlikte gerçekleşecektir. Toplum tarafından yeni kültür öğelerindeki değişimlerin kabul edilememesi ya da bu değişim hızına ulaşılamaması kültürel gecikmenin yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle geri kalmış ülkelerde bu kültürel gecikme çok sık görülmektedir.

Kültürel Gecikmenin Kavramsal Tarihi

Kültürel gecikme kavramı ilk olarak William Ogburn tarafından ortaya atılmış ve “Cultural lagolarak” adlandırılmıştır. 1886 yılında doğan bu ünlü toplumbilimci, yaptığı çalışmaları tüm dünya ile paylaşarak bu konuda ciddi bir farkındalık yaratmış ve aynı zamanda kültürlerin değişim ve gelişim sürecine farklı bir pencere açmıştır.

Kültürel Gecikme Tam Olarak Neyi İfade Eder?

Maddi kültür öğelerindeki değişime ayak uyduramama olarak tanımlanan kültür gecikmesi, aynı zamandan beraberinde pek çok farklı sorunu da getirmektedir. Öyle ki bu problemlerin en başında görgüsüzlük ve uyumsuzluk yer almaktadır. Teknik anlamda gelişmeyen toplumlar ya da gelişmekte olan insanlar, bu süreci ahlak gibi hukuksal kurumlara göre yapamadığı takdirde ortada ciddi bir sorun oluşacak ve hem uyumsuzluk hem görgüsüzlük hem de çeşitli toplumsal çatışmalar görülmeye başlanacaktır.

Kültürel Gecikme Örnekleri

1950’li yılları itibariyle tarımda yaşanan değişimler ve makineleşme süreci ile birlikte Türkiye’de de benzer kültür gecikmelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kültürel gecikmelerin yaşanabilmesi adına öncelikli olarak kültürde değişimlerin oluşması gerekmektedir. Yaşanan değişimi ile birlikte ortaya çıkan bu sorunlu dönemin ne kadar süreceği ise tamamen toplumların değişim hızına ve kültürel alt yapısına bağlıdır. Fakat özellikle kültürel anlamda geri kalmış olan ülkelerin bu değişimi başarılı bir şekilde tamamlayamaması kültürel ve toplumsal yozlaşmaya kadar varabilmekte ve Bir toplumun çöküşüne dahi sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle de toplumlar ve sosyal yaşam için büyük bir öneme sahip olan kültürel değişimlerin, yöneticiler tarafından doğru bir şekilde sürdürülmesi ve idare ettirilmesi ile birlikte değişmenin toplum tarafından kabul edilmesi gerekecektir.

Kültürel Gecikme Neden Yaşanır?

Kültürel gecikmeye sebebiyet verebilecek değişimler arasında doğal olaylarda yer alabilir. Savaş, işgal gibi insan kaynaklı etkenlerin yanı sıra doğal afet gibi pek çok farklı olay da yine kültürde değişime ve buna bağlı olarak da kültürel gecikmeye sebebiyet verebilmektedir.

Cep telefonlarının kullanılmaya başlanması ile birlikte toplumunun kültüründe yaşanan değişiklik, beraberinde kültürel gecikmeyi de getirebilir. Öyle ki bu değişime ayak uyduramayan toplamlarda telefon kullanımı ile ilgili adap ve kültürün oluşmaması ve buna bağlı olarak da pek çok farklı görgüsüzlük durumu yaşanabilir. Bu tip örnekler kültürel değişimler eve gecikmelere iyi bir örnek olmaktadır.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.