Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nedir?

Abraham Maslow tarafından oluşturulmuş olan kişilerin gereksinimleri kuramı olan ihtiyaçlar hiyerarşisi, motivasyon kuramları içerisinde yer alan büyük kuramlardan bir tanesidir. Bu kuramın dediğine göre insanların motive oldukları şeyler dış etkenlerden öte bireyin kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine dayanmaktadır. Kişinin istediği bu ihtiyaçlar, bu hiyerarşi içerisinde sınıflandırılmaktadır. Böylelikle kişiye dışarı etkenlerden gelen ödül ya da ceza gibi etkenler bu kurama göre insanın iş ya da hayatındaki motivasyonu üzerinde çok fazla etki göstermez. Bu kurama göre bir insanın ihtiyacı istediklerine bağlı olarak sınırsızdır. Yani bir ihtiyacı bittikten sonra başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. Bu ihtiyacı giderme süreci içerisinde ya da giderdikten sonra bu olaydan memnun ya da hoşnut olma durumu imkansızdır. Bu giderilen ihtiyaç aslında insana motivasyon sağlayarak yaşama içgüdüsünü beslemektedir. Bir birey herhangi bir şeyi elde etmemiş ya da etmeye yakınsa ona ilgi göstererek hayat içerisindeki motive olma durumunu arttırmaktadır. Lakin bu ihtiyaç giderildikten hemen sonra bu ihtiyaca doğru yönelen motivasyon davranışları insan üzerindeki çalışma temposu ya da belirleyici faktörlerin silinmesine yol açar. Abraham Maslow’un kurmuş olduğu bu hiyerarşide alt seviyedeki ihtiyacın karşılanmadan üst düzeydeki ihtiyaçların karşılanmasının kişiyi motive etmemesi ve anlamsız olması ilkesi üzerine ayak basılmıştır. Bu hiyerarşi ise şu şekildedir;

1.Kendini Gerçekleştirme

Bu düzey en üst düzey olup içinde bulunanlar;

Ahlak, doğallık, yaratıcılık, önyargılı olmama, problem çözme, hakikatin kabulüdür.

2.Saygı

Özsaygı, özgüven, başarı, başkalarına saygı ve başkalarından saygıdır.

3.Sevgi/Aitlik Hissiyatı

Arkadaşlık, Aile ve Mahremiyettir.

4.Güvenlik

Beden, iş, kaynaklar, ahlak, aile, sağlık ve mülkiyetin güvenliğidir.

5.Fiziksel

Nefes alma, yemek, su, seks, uyuma ve boşaltımdır.

Buna göre doğan ihtiyaçlar ise fizyolojik, güvenlik, sosyal, değer verilme ve kişinin bulunduğu ortamda görmüş olduğu saygı ve kendini gerçekleştirme olarak beşe ayrılır

Fizyolojik ihtiyaçlar, Maslow’un dediğine göre en önemli ihtiyaç kategorisinde yer alır. Bu ihtiyaçları giderememiş bir birey için diğer isteklerinin ve ihtiyaçlarının hiçbir anlamı yoktur. Dışarıda aç susuz biri bir araba istemekten ya da tatile gitmek istemekten çok karnını doyurmayı hedefler ardından bu isteklerini yerine getirmek için yola koyulur.

Güvenlik ihtiyacı ise, korunma barınma ve kurallara ve ülkenin içerisinde bulundurduğu yasalara uyma durumudur. Buna bağlı olarak kaygıyı ve korkuyu azaltan birey kendini tehlikelere karşı savunarak sahip olduğu her şeyi koruma içgüdüsü ile hareket edecektir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.